Pašto kodas 33278 - Abramaučiznos kaimas

Pašto kodas: LT-33278 Kopijuoti

Miestas/Vietovė: Abramaučiznos kaimas

Savivaldybė: Molėtų rajono savivaldybė

Aptarnaujantis paštas: Pašto "Molėtų paštas" adresas ir kontaktai

Reklama